ProcesCoach    

proces-coach.dk © 2012

Telefon: 22 87 87 16 Email: proces-coach.dk 

Kunderreferencer

 

I am very grateful that I found Liselotte as my coach. She has helped me understand my challenges and gave me tools to change obstacles into opportunities. I asked Liselotte to be my coach because I felt she was very approachable and has a very positive attitude. She is very professional and kept me on track with what is most important. She receives my highest recommendation as a coach.

 

Gudrun Eir Einarsdottir

E-learning content specialist

 

 

 

Hos Delfin VASK har vi haft stor glæde af Liselotte som facilitator af en teamdag for pigerne i vores kundeservice. Vores kundechef, direktør, HR-ansvarlig og undertegnede deltog også på dagen.

 

Formålet med teamdagen var at sætte fokus på trivsel og alt det, der virker i kundeservice med henblik på at øge pigernes:

 

· Motivation

· Forståelse for at løfte i flok

· Evne til at anerkende og respektere hinanden og hinandens arbejde

 

Ved hjælp af sit åbne og imødekommende væsen fik Liselotte skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor deltagerne frit kunne ytre sig inden for rammerne af tre velstrukturerede øvelser, der uden tvivl fik boostet den positive ånd i teamet. Resultatet af dagen er et glad og super-motiveret team, der er parat til at yde en ekstra indsats for, at det nu bliver endnu sjovere at gå på arbejde.

 

Vi har oplevet Liselotte som en samarbejdsvillig, ansvarsfuld og engageret person. Hun har til fulde formået at aflæse og opfylde vores ønsker og behov for teamdagen, og hun har været en stor hjælp i konkretiseringen af dagens tema.

 

Liselotte har genopfrisket værdien af ”de positive briller”, og det er derfor os en stor fornøjelse at give Liselotte den varmeste anbefaling.

 

Tak, Liselotte, fordi du spillede os gode!

 

Christina Voss, Kommunikationskonsulent – Delfin VASK A/S

 

ProcesCoach gennemførte i foråret 2013 en personaleudviklingsdag under overskriften ”Understøttende anerkendende adfærd – en dag med fokus på alt det der virker.” Målet var at hver enkelt lærte at tage ansvar for egen kommunikation, at have respekt og forståelse af andres model af verdenen, samt at kende værdien af den anerkende og værdsættende kommunikation.

 

Dagen var en stor succes, Liselotte skabte lige fra start et trygt og fortroligt rum, hvor alle meget hurtigt deltog åbent og aktivet. I tiden efter har der ofte været refereret til de ting vi lærte og til Liselotte som person. Der er ingen tvivl om at vi har haft stor glæde af forløbet og vi vil klart bruge Liselotte og ProcesCoach igen.

 

Lars Kunov - Direktør Danske Erhvervsskoler

 

 

Mine oplevelser med coaching Jeg har været lærer i snart 13 år og har altid været glad for mit arbejde. Alligevel oplevede jeg for ca. 2 år siden, at jeg tvivlede på mig selv og havde brug for en styrke troen på mig selv i forhold til min rolle som lærer; særligt i forhold til kommunikationen med forældre, ledelse og kolleger.

 

Jeg tog kontakt til Lotte og startede med individuelle coachingsessioner.

 

Coachingen med Lotte bragte mig en god læring og selvindsigt, som jeg dagligt glæder mig over. Hun hjalp mig til at se, hvordan jeg kommunikerede med andre, og at jeg ofte påtog mig alt for meget. At jeg ikke fik sagt de ting jeg egentlig tænkte og derfor endte med at hænge på det hele. Samtaler bragte mig til en erkendelse af, at jeg naturligvis gerne må forlange og forvente noget af andre mennesker.

 

Lotte lærte mig konkrete redskaber, som jeg fortsat bruger, hvis jeg kommer i situationer, hvor jeg tidligere kunne blive usikker. Det, der før virkede som store udfordringer er nu blevet meget lettere at tackle. Det er dejligt at opleve, at der bliver længere og længere imellem de svære situationer.

 

Jeg har genfundet min arbejdsglæde og troen på mig selv. Jeg ved, at jeg bidrager positivt på min arbejdsplads og jeg har fået sat ord på hvad jeg har brug for, for at trives alene og i et samarbejde med andre.

 

Mine individuelle sessioner var starten og en del af et teamcoachingforløb, som jeg og to kolleger deltog i.

 

Vores mål var at skabe de bedste rammer for et godt teamsamarbejde. Timingen var perfekt idet vi stod foran at skulle starte en 1. klasse.

 

Inden skoleårets start holdt vi en fælles session med Lotte, hvor vi fik afklaret forventningerne til hinanden. Vi fik sat ord på hvad vi hver især synes er vigtige i et godt team. I fællesskab lavede vi et skriv om målene for vores team.

 

Vi vil:

 

· tale åbent sammen og være gode til at lytte

· værne om arbejdsglæden

· humor i samarbejdet

· give plads til vores forskelligheder

· udnytte hinandens styrker

· anerkende og rose hinanden

· have en positiv tilgang

· og flere punkter, som hver især har stor betydning for vores trivsel i teamet.

 

Coachingsessionen var en god start for vores team. Vi sprang al famleriet over idet vores behov og prioriteringer fra start var blevet sagt højt og vi kunne påbegynde vores samarbejde med klare linjer.

 

Lise Hansen - Lærer i Køge Kommune

 

Liselotte gennemførte et forløb for lærere i et nystartet team. Forløbet startede med at hun coachede de enkelte teammedlemmer og afholdt herefter en dag med fokus på teamoptimering.

 

Det jeg har fået ud af et forløbet er:

 

· Større evne til at give mig selv ros for det der virker

· Give mig selv god energi, ved at bruge min ”yes-følelse”

· Jeg bruger mere tid på at reflektere over de ting, der gik godt i undervisningen

· Mere opmærksomhed på de ting, de andre i teamet foretager sig

 

Tina Wrang Nielsen - Lærer Køge kommune